Arabako Mendialdeko Kuadrillako gobernu-organoak:

Kuadrilla-Batzarraren presidentea: Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz jauna

 • Batzarraren ordezkari ofiziala da;
 • Batzarraren saioak eta komisioak deitu eta bideratzen ditu;
 • Erakundeak bere baitan hartzen dituen zerbitzuak, lanak eta langileak gidatu, gainbegiratu eta bultzatzen ditu;
 • Batzar Nagusietako foru araudien bitartez egozgarriak diren funtzioak betetzen ditu.

Kuadrilla-Batzarraren presidenteordea: Larraitz Waliño Arana andrea

 • Presidentearen ordezkari izango da, bere eginkizunetan ordezkatuz, kargua hutsik balego, Presidentea ez balego edo ezintasunik balu.
 • Presidenteak agindutako beste edozein eginkizun ere beteko ditu.

Kuadrilla-Batzarraren gaur egungo osaera

 • Kuadrillaren interesen aldeko organo maximoa da eta berari dagozkion eskuduntzen gaineko erabakiak hartzen ditu.
 • Kuadrilla-Batzarkideek osatua da, Kuadrilla osatzen duten Udalbatzek izendatuta, haien zinegotzien artean.
 • Udalerri bakoitzari dagokion Batzarkide kopurua bere biztanle kopuruaren araberakoa da.

2023-2027 legealdian 10 Batzarkide daude:

 • Arraia-Maeztu
  1. Gemma Ramos Fernández and.
  2. Rafael Nuñez Murillo jn.
 • Kanpezu
  1. Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz jn. (Presidentea)
  2. Myriam Quintana Urrea and.
  3. Lucia Elorza Lorenzo and.
 • Bernedo
  1. Enrique Javier Moraza Pérez jn.
  2. Unai Sáez de Ocariz Samaniego jn.
 • Lagrán
  1. Urtzi Gaintzarain Gozalez de Durana jn.
 • Urizaharra
  1. Juan Jose Betolaza Pinedo jn.
 • Harana
  1. Larraitz Waliño Arana and. (Presidenteordea)