Arabako Mendialdeko Kuadrillako gobernu-organoak:

Kuadrilla-Batzarraren Lehendakaria:  Anartz Gorrotxategi Elorriaga jauna

 • Batzarraren ordezkari ofiziala da;
 • Batzarraren saioak eta komisioak deitu eta bideratzen ditu;
 • Erakundeak bere baitan hartzen dituen zerbitzuak, lanak eta langileak gidatu, gainbegiratu eta bultzatzen ditu;
 • Batzar Nagusietako foru araudien bitartez egozgarriak diren funtzioak betetzen ditu.

Kuadrilla-Batzarraren lehendakariordea:   Ruth Ibisate Diez-Caballero andrea

 • Lehendakariaren ordezkari izango da, bere eginkizunetan ordezkatuz, kargua hutsik balego, Lehendakaria ez balego edo ezintasunik balu.
 • Lehendakariak agindutako beste edozein eginkizun ere beteko ditu.

Kuadrilla-Batzarraren gaur egungo osaera

 • Kuadrillaren interesen aldeko organo maximoa da eta berari dagozkion eskuduntzen gaineko erabakiak hartzen ditu.
 • Kuadrilla-Batzarkideek osatua da, Kuadrilla osatzen duten Udalbatzek izendatuta, haien zinegotzien artean.
 • Udalerri bakoitzari dagokion Batzarkide kopurua bere biztanle kopuruaren araberakoa da.

2019-2023 legealdian 10 Batzarkide daude:

 • Arraia-Maeztu
  1. Anartz Gorrotxategi Elorriaga jauna. (Lehendakaria)
  2. Ruth Ibisate Díez-Caballero andrea (lehendakariordea)
 • Kanpezu
  1. Ibernalo Basterra Txasko andrea
  2. María Asun Quintana Uriarte andrea
  3. Manuel Muñoz Morentín jauna
 • Bernedo
  1. Aitziber Sáenz Marquínez andrea
  2. Ruben Martinez Crespo jauna
 • Lagran
  1. José María Martínez Fernández jauna.
 • Urizaharra
  1. Juan Jose Betolaza Pinedo jauna
 • Harana
  1. Rosa Mª Ibarrondo Manzanos andrea