2020. urtea

Atal honetan Kuadrilla-Batzarrek egindako bileretako aktak aurki ditzakezu, behin onartuta daudenean.

Ez da saiorik egin.

X