2022. urtea

Atal honetan Kuadrilla-Batzarrek egindako bileretako aktak aurki ditzakezu, behin onartuta daudenean.